Nova bazna stanica

Obaveštavamo da je 07.04.2016. puštena u rad nova bazna stanica u naselju Rančevo.

Svi korisnici iz Rančeva koji su do sada hvatali signal sa drugih pristupnih tačaka, biće prebačeni na novu pristupnu tačku u narednom periodu.

 

 

O nama

Kontakt

Hosting i streaming

Video nadzor

Podrška

Status mreže

Kontakt podrške

FAQ

Prijava problema

Uputstva

Pratite nas na: