2  2  2  1  2  1  1  1  1  2  2

Daljinski video nadzor

 

Korišćenjem IP tehnologije u oblasti video nadzora otvorila se nova dimenzija ove oblasti. Integracijom sa svim uređajima i mrežama zasnovanim na IP tehnologiji, video nadzor je postao sastavni deo postojećih sistema, omogućavajući potpuno prisutnost, kontrolu i sigurnost po želji korisnika.

Pružanjem usluge prenosa podataka velikim brzinama, SOWIreless na do sada nikada lakši i jednostavniji način, kombinuje sve postojeće sisteme prenosa dozvoljavajući da bez obzira na udaljenost i okruženje posmatrate udaljene objekte.

U jednom kontrolnom centru možete u realnom vremenu pratiti kamere po svim vašim objektima, bez obzira da li su oni u, Apatinu, Sombor, Kljajićevu, Staparu ili bilo kojoj drugoj lokaciji koju pokrivamo sa pružanjem usluge interneta.

Ako želite, sa bilo koje od lokacija, uz posebnu autorizaciju (šifrom i/ili smart karticom), možemo omogućiti pristup kontrolnom centru, daljinsku kontrolu i upravljanje uređajima i opremom, u slučaju alarma slanje slike ili videa putem e-maila ili mms-a, kao i praćenje vaših kamera preko ekrana mobilnog telefona ili PDA uređaja.

Uspešno realizujemo rešenja u posebnim ili ekstremnim uslovima. Osposobljeni smo da pružimo maksimalnu sliku u mraku, kod česte promene svetla, kod otežanih spoljnih uticaja, nemogućnosti električnog napajanja, oklopljene i skrivene kamere itd.

Oslonjeni na isključivo proverena rešenja i komponente.

Osnovni kostur prenosa slike daljinskog video nadzora zasnovanog na IP tehnologiji, kao deo SOWIreless sistema za digitalni prenos podataka. Postojećom Interkonekcijom ka drugim provajderima i Interenet vezom omogućavamo i kombinaciju prenosa po želji korisnika, uključujući praćenje na PC računarima, mobilnim telefonima i PDA uređajima. Pristupanje sistemu daljinskog video nadzora možete ostvariti kroz SOWIreless L2VPN, ADSL, Kablovski modem, Smin, Isdn, FR, Iznajmljeni vod i GPRS.

Kamere, pribor i oprema, video serveri i snimači su po izboru korisnika deo proizvodnog programa vodećih kompanija na ovom području. 

O nama

Kontakt

Hosting i streaming

Video nadzor

Podrška

Status mreže

Kontakt podrške

FAQ

Prijava problema

Uputstva

Pratite nas na: