2  2  2  1  2  1  1  1  1  2  2

Napredne funkcije

 

Sve napredne funkcije su besplatno dostupne našim korisnicima (bez dodatne nadoknade). Ukoliko vaš telefon prema proizvođačkoj specifikaciji podržava ove funkcionalnosti, možete ih samostalno aktivirati preko svog telefonskog aparata.

Za aktivaciju dodatnih usluga upišite kod iz tabele pritiskom tastera na telefonu.Usluga Aktivacija Deaktivacija
Brzo biranje 80*p*broj* 80*p**
Preusmeravanje svih poziva 72*broj* 72**
Preusmeravanje poziva u slučaju zauzeća ili nejavljanja 73*broj* 73**
Skrivanje prikaza broja za sve pozive 74* 75*
Poziv na čekanju 76* 77*
Govorna pošta 78* 79*


Aktiviranjem usluge preusmeravanja poziva svaki preusmereni poziv se naplaćuje u skladu sa ponudom sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren. 

O nama

Kontakt

Hosting i streaming

Video nadzor

Podrška

Status mreže

Kontakt podrške

FAQ

Prijava problema

Uputstva

Pratite nas na: