2  2  2  1  2  1  1  1  1  2  2

Telefonija

Posle dugog čekanja, sada konačno možete da birate svog fiksnog operatera.

SOWIreless Vam nudi fiksnu telefonsku liniju sa zauvek Vašim lokalnim telefonskim brojem.

Novi fiksni telefon Vam omogućava:
• vezu bez čekanja, bez dvojnika i bez komplikovanog montiranja,
• lokalne i međugradske pozive ka svim mrežama,
• povoljne međunarodne razgovore.

U osnovnoj ponudi fiksnog telefona, naši korisnici dobijaju:
• pouzdan uskopojasni Internet pristup (64Kb/s) uz vezu slobodnu za razgovor,
• identifikaciju pozivajućeg pretplatnika (CLIP),
• svakog meseca 100 minuta besplatnih razgovora u nacionalnoj fiksnoj mreži i ka fiksnim mrežama iz prve zone,
• zauvek svoj telefonski broj koji je vezan za aparat i ostaje isti prilikom selidbe u okviru iste mrežne grupe.

O nama

Kontakt

Hosting i streaming

Video nadzor

Podrška

Status mreže

Kontakt podrške

FAQ

Prijava problema

Uputstva

Pratite nas na: