2  2  2  1  2  1  1  1  1  2  2

Fiber

Sowireless podiže svoju infrastrukturu na viši nivo izgradnjom mreže bazirane na optičkim vlaknima (FTTH/FTTB). Tehnologija povezivanja optičkim kablovima, omogućava servise sa visokim protocima, pouzdanom prenosu govora i visoko kvalitetnom slikom. Fiber tehnologija predstavlja trenutno najsavremeniji način povezivanja na Internet i omogućava korišćenje najnaprednijih servisa koji su danas dostupni (širokopojasnu kablovsku televiziju, prenos govora, interaktivni dvosmerni prenos video zapisa itd.).

 

Fiber to the home – FTTH

FTTH (optika do krajnjeg korisnika) je  dovođenje brzih mreža, digitalne televizije i telefonske usluge do lokacije korisnika. Svi ovi servisi se obezbeđuju preko optičkog kabla koji se razvlači do lokacije samog korisnika, sa protokom od 100 MB/s do više Gb/s simetrično.

 

Fiber to the building – FTTB

FTTB (optika do zgrade) je vrsta optičke komunikacijske usluge koja je slična FTTH, koja istovremeno opslužuje više korisnika ili pak samo jednog korisnika na nekoj lokaciji, dok FTTH opslužuje samo jednog korisnika. Kod ove infrastrukture optičko vlakno ne doseže do krajnje prostorije korisnika već do određenog mesta u zgradi/poslovnom prostoru - veoma blizu lokacije korisnika, a prilazni put se tada nastavlja preko drugog fizičkog medija sve do krajnjeg korisnika.

 

 

O nama

Kontakt

Hosting i streaming

Video nadzor

Podrška

Status mreže

Kontakt podrške

FAQ

Prijava problema

Uputstva

Pratite nas na: