2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2

Wireless

AirMAX je telekomunikaciona tehnologija koja svojom organizacijom omogućuje korisniku da pristupi Internetu. Računar se preko odgovarajućeg korisničkog uređaja, povezuje sa odgovarajućom baznom stanicom, odnosno koja je vidljiva sa korisnikove lokacije. Kvalitet veze značajno opada pri gubljenju direktne vidljivosti klijenta i pristupne tačke (izgradnja višeg objekta, drveće odnosno svaka fizička prepreka). Ima potencijal da omogući mnogim korisnicima da pristupe Internetu bežično, jeftino i lako.
AirMAX bazna stanica obezbeđuje brzu Internet vezu za kućne i poslovne korisnike u prečniku do 6 km, pri brzinama do 500 Mbs.

 

Šta dobijate stalnim bežičnim pristupom?

 • 24 h online Internet konekciju
 • velike brzine prenosa
 • pouzdanu konekciju
 • ne morate posedovati telefonsku liniju
 • preseljenje opreme: ako jednog dana promenite adresu, uređaj možete preseliti na novu lokaciju i na njoj dobiti Internet, ukoliko postoje tehničke mogućnosti

 

 

O nama

Kontakt

Hosting i streaming

Video nadzor

Podrška

Status mreže

Kontakt podrške

FAQ

Prijava problema

Uputstva

Pratite nas na: